GYAKORI KÉRDÉSEK

Jézusról

Miben különbözik Jézus a többi vallásalapítótól?
A különbségeket hosszan sorolhatnánk. De ami a legfontosabb, hogy Jézus minden természetfölöttire vonatkozó - tehát nem ellenőrizhető - állítását igazolta azzal, hogy feltámadt a halálból. Ennek több száz szemtanúja volt. Ezért is építhetünk Jézus szavaira, a Bibliára. A többi vallásalapító Istenre vonatkozó állításának nincs semmi bizonyítéka.

Miért kellett Istennek feláldoznia a saját fiát?
Nem volt más lehetőség! Egy tiszta, ártatlan embernek kellett szenvednie és meghalnia az egész világ bűneiért. Ilyen pedig Ádám bűnesete miatt nem született a földön, csak Jézus, aki Isten Szelleme által fogant Mária méhében. Így mentes volt az eredendő bűntől.

Valóban Indiában tanulta Jézus a csodatevést?
Miért lett volna erre szükség? A zsidó "csodatevő tradícióhoz" semmi sem fogható. Csak itt váltak ketté tengerek és folyók, csak itt támadtak fel halottak. Ha Jézus elment volna Indiába, elveszítette volna erejét és küldetését. Ennek nincs semmi értelme. Jézus zsidó volt, és zsidó törvények szerint élt.

Minden egyházban Jézusról beszélnek. Melyik az igazi?
Jézusról a Szentírás és a Szentlélek ad személyes kinyilatkoztatást, nem a tradíció. Ezért olyan gyülekezetet kell keresni, ahol a Szentlélek karizmatikus ereje is működik. Ahol ezt lenézik vagy megvetik, ott nem lehet megismerni az Urat.

A történelem során Jézus nevében máglyákat állítottak, és ártatlanokat mészároltak le. Hogy egyeztethető ez össze a szeretet parancsával?
Ezért nem lehet az egész egyetemes kereszténységet felelősségre vonni, annál is inkább, mivel ezekben a mészárlásokban számtalan Krisztus-hívő is áldozatul esett. A történelmi felelősség az érintett egyházakat terheli.


A Hit Gyülekezetéről

Melyik felekezethez tartozik a HGy?
A HGy az elmúlt században indult ún. pünkösdi karizmatikus mozgalom legnépesebb Európai Uniós képviselője. Ez a mozgalom napjaink legdinamikusabban fejlődő keresztény irányzata. Világviszonylatban mintegy félmilliárd hívő tartozik hozzá.

Igaz-e hogy a HGy-ben meggyógyulnak az emberek?
Valóban számos ilyen eset történt. Ahogyan Jézus a földi szolgálata idején számtalan beteget meggyógyított, úgy megteszi most is. Ezeket a bibliai igazságokat egyházunkban rendszeresen prédikálják. Ebből fejlődik ki a gyógyulásba vetett hit, amit még a betegekért történő imádkozás is megerősít.

Miért esnek a HGy-ben földre az emberek?
Az Istennel való találkozás mindig természetfeletti élmény. E találkozás jellegének és erejének
függvényében válik időnként külső szemmel is láthatóvá a karizmatikus megtapasztalás. Ez azonban
nem lényege, hanem mintegy velejárója az Istenélménynek. Ilyenek a leborulás, földre esés,
hangos kiáltás és az ujjongó öröm is.

Igaz-e hogy a HGy-ben az istentiszteleteken pénzt gyűjtenek?
Minden egyház működéséhez szükség van tagjainak anyagi támogatására. A HGy sem kivétel.
Az adományok azonban önkéntesek. Nincs tagdíj és senkinek sem kötelező pénzt adni. Sokan azonban örömmel támogatják azt a közösséget, ahol az életük rendbejött.

Úgy tudom a HGy az ország 4. legnagyobb egyháza, és még növekszik. Mi a titkuk?
Az Isten Igéjéhez való következetes ragaszkodás. Amikor az emberek nem válogatnak kedvükre a bibliai igazságok között, hanem feltétel nélkül alárendelik magukat az Isteni kinyilatkoztatásnak, az életük virágzásnak indul egyéni, és közösségi szinten egyaránt.